Вельмишановний Олегу Ігоровичу

Вельмишановний Олегу Ігоровичу

Вельмишановний Олегу Ігоровичу!

[ Електронна підписана версія листа-звернення ]

17 січня 2020 року на сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано до громадського обговорення проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «про затвердження Національної рамки кваліфікацій…» за Вашим підписом:

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-23-listopada-2011-r-1341-pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij?fbclid=IwAR0tzbC4bZxTgeQg14gx3NEkMxw3noVJuaH2AAa7fvCpVW9M5tmnVMltHGQ

Відповідно до запропонованої редакції цього документу, передбачається вилучити пункти 9, 10 («доктора наук») з чинного документа. Якщо це крок до ліквідації ступеня, то він призведе до прогнозованих небажаних наслідків. Це підтверджується результатами обговорення членами Всеукраїнської громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство», яке об’єднує понад 200 фахівців з університетів майже усіх регіонів України.

По-перше, незрозуміло, як це вилучення узгоджується з чинним «Законом про вищу освіту України», «Законом України про наукову та науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими документами, які стосуються «докторів наук», «докторантури», «докторантів», «спеціалізованих вчених рад із захисту відповідних дисертацій» тощо.

По-друге, такий крок певним чином протирічить вимогам щодо обов’язковості наявності викладачів – докторів наук для проходження ЗВО ліцензування, акредитації, відповідної кількості докторів при викладанні на другому та третьому рівнях вищої освіти (в магістратурі та докторантурі), формуванні груп забезпечення та призначення гарантів освітніх програм.

По-третє, це обумовлює суттєву невизначеність подальшої долі значного кола перспективних здобувачів ступеня доктора наук, які проводять наукові дослідження в докторантурі або готують докторські дисертації до захисту паралельно з основною діяльністю протягом кількох років.

Взагалі дуже хотілося б отримати роз’яснення стратегії розвитку за напрямом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у цій частині. Розуміємо, що у сучасних умовах кандидатський (та PhD), докторський науковий ступінь або вчене звання не мають бути «полісом» на усе життя, а повинні постійно підтверджуватися реальними результатами, відповідно до яких визначається фінансова підтримка.

З іншого боку, перспектива отримання ступеня доктора наук є суттєвим моральним мотиватором, який особливо важливий в умовах обмежених можливостей фінансування. Молоді доктори наук формують нові наукові школи і активно вбудовують свою наукову і науково-освітню діяльність у європейський та світовий простір. Тому наші пропозиції є такими: визначити статус доктора наук в рамках Національної рамки кваліфікацій (залишити пп.9,10) або іншої суто наукової кваліфікації, визначити також додаткові можливості для докторів наук, порядок отримання цього ступеня тощо.

З повагою,
Президент Правління Громадської організації
«Українське науково-освітнє ІТ товариство»,
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
д.т.н., проф. В.С. Харченко