Керівні органи

Правління

Голова Правління – Президент:

к.т.н., доцент Чумаченко Дмитро Ігорович, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Члени Правління:

д.т.н, професор Заковоротний Олександр Юрійович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д.т.н., професор Заславський Володимир Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

д.т.н, професор Куссуль Наталія Миколаївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д.т.н, професор Лисенко Сергій Миколайович, Хмельницький національний університет

к.п.н, доцент Стрюк Андрій Миколайович, Криворізький національний університет

к.т.н., доцент Ткачов Віталій Миколайович, Харківський національний університет радіоелектроніки д.т.н, професор Яковина Віталій Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наглядова Рада

Голова Наглядової Ради:

д.т.н., професор Говорущенко Тетяна Олександрівна, Хмельницький національний університет

Члени Наглядової Ради:

д.т.н., професор Доценко Наталія Володимирівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д.т.н., професор Жолткевич Григорій Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д.т.н., професор Купін Андрій Іванович, Криворізький національний університет

к.т.н., доцент Лобачев Михайло Вікторович, Національний університет «Одеська політехніка»

к.т.н., доцент Сіденко Євген Вікторович, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д.т.н., професор Харченко Вячеслав Сергійович, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» д.т.н., доцент Чередніченко Ольга Юріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Виконавчий директор:

д.філ., доцент Копп Андрій Михайлович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»