20.01.2019

Керівні органи

Правління

Голова Правління – Президент:

д.т.н., професор Харченко В.С., Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Члени Правління:

д.т.н., професор Антощук С.Г., Одеський національний політехнічний університет

д.т.н., професор Виклюк Я.І., Буковинський університет

д.ф.-м.н., професор Глібовець М.М., Національний університет «Києво-Могилянська академія»

д.т.н., професор Годлевський М.Д., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д.т.н., професор Жолткевич Г.М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

д.т.н., професор Пасічник В.В., Національний університет «Львівська політехніка»

д.т.н., професор Скарга-Бандурова І.С., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Наглядова Рада

Голова Наглядової Ради:

д.т.н., професор Кондратенко Ю.П., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Члени Правління:

д.т.н., професор Говорущенко Т.О., Хмельницький національний університет

д.т.н., професор Голуб С.В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д.т.н., професор Довбиш А.С., Сумський державний університет

д.н. із соціальних комунікацій, с.н.с. Кунанець Н.Е., , Національний університет «Львівська політехніка»

д.т.н., професор Купін А.І., Криворізькій національний університет

д.т.н., професор Павлов О.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського»

д.т.н., професор Чумаченко І.В., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Виконавчий директор:

к.т.н., доцент Чередніченко О.Ю., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»