Керівні органи

Правління

Голова Правління – Президент:

д.т.н., професор Харченко В.С., Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Члени Правління:

д.т.н., професор Антощук С.Г., Одеський національний політехнічний університет

д.т.н., професор Виклюк Я.І., Буковинський університет

д.т.н., професор Говорущенко Т.О., Хмельницький національний університет

д.т.н., професор Годлевський М.Д., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д.т.н., професор Жолткевич Г.М., Харківський національний університет імені В. М. Каразіна

д.т.н., професор Купін А.І., Криворізькій національний університет

к.т.н, доцент Ткачов В.М., Харківський національний університет радіоелектроники

Наглядова Рада

Голова Наглядової Ради:

д.т.н., професор Заславський В.А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Члени Правління:

д.т.н., професор Голуб С.В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д.т.н., професор Довбиш А.С., Сумський державний університет

д.н. із соціальних комунікацій, с.н.с. Кунанець Н.Е., Національний університет «Львівська політехніка»

д.т.н., доцент Лисенко С. М., Хмельницькій національний університет

д.т.н., професор Пасічник В.В., Національний університет «Львівська політехніка»

к.т.н., доцент Чумаченко Д. І., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

д.т.н., професор Чумаченко І.В., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Виконавчий директор:

д.т.н., доцент Чередніченко О.Ю., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»