Вітаємо на сайті громадської організації "Українське науково-освітнє IT-товариство"

Напрями діяльності

Перейти до Координація роботи та взаємодія з державними і громадськими структурами

Координація роботи та взаємодія з державними і громадськими структурами

Координація і аналіз роботи Організації за основними напрямами. Взаємодія і подання пропозицій до державних і громадських структур щодо розвитку освіти і науки у галузі ІТ. Пошук партнерів в Україні та за її межами в інтересах функціонування і розвитку Організації.

Перейти до Аналітика ІТ ринка, напрямів розвитку освіти, науки та технологій

Аналітика ІТ ринка, напрямів розвитку освіти, науки та технологій

Дослідження трендів та перспективних напрямків розвитку ІТ галузі в Україні і за її межами. Оцінка впливу ІТ ринку на структуру вищої освіти. Аналіз ризиків розвитку вищої освіти. Проведення аналізу потреб та тенденцій розвитку ринку інформаційних технологій та їх застосування у різних сферах індустрії.

Перейти до Вдосконалення IT-освіти в Україні

Вдосконалення IT-освіти в Україні

Розробка пропозицій щодо покращення освітньої діяльності, удосконалення класифікаторів, стандартів вищої освіти за напрямом інформаційних технологій, порядку підготовки та якості науково-педагогічних кадрів та захисту дисертацій. Аналіз вимог ринку праці щодо професійних компетенцій випускників вишів в галузі інформаційних технологій.

Перейти до Сприяння розвитку та поглиблення кооперації з індустрією

Сприяння розвитку та поглиблення кооперації з індустрією

Підвищення ефективності кооперації з ІТ-індустрією для успішного працевлаштування студентів. Визначення та впровадження загальних принципів та моделей кооперації. Підтримки збалансованого розвитку аутсорсингового і науково-технологічного (R&D) бізнесу в Україні.

Перейти до Науково-інноваційна діяльність

Науково-інноваційна діяльність

Розроблення пропозицій і сприяння впровадженню інноваційних принципів розвитку університетів та суттєвого покращення мотивування викладачів і науковців у виконанні R&D проектів. Сприяння розвитку стартап-руху. Пошук проектів та організація науково-технічних консорціумів для їх виконання. Об’єднання потенціалу українських наукових шкіл для залучення наукоємних проектів в Україну.

Перейти до Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Підвищення рейтингу науковців університетів шляхом пошуку можливостей для публікацій і участі у конференціях і проектах. Пошук форм та реалізація інтеграції в міжнародну спільноту в галузі інформаційних технологій. Взаємодія з європейськими та міжнародними професійними організаціями в ІТ галузі. Організація допомоги у підготовці проектів та отриманні грантів. Сприяння розвитку англомовної освіти та залучення іноземних студентів для навчання і фахівців для обміну досвідом.

Перейти до Медіа-комунікації

Медіа-комунікації

Розроблення стратегії розповсюдження інформації про діяльність Організації та сталого розвитку отриманих результатів. Створення та супровід інформаційних ресурсів для поширення інформації про цілі та результати діяльності організації. Взаємодія з представниками мас-медіа задля розповсюдження інформації та презентації українських науковців та наукових шкіл. Підготовка друкованих і електронних видань, які сприяють поширенню інформації про діяльність Організації.

Перейти до Професійна орієнтація та популяризація ІТ-галузі серед школярів і молоді

Професійна орієнтація та популяризація ІТ-галузі серед школярів і молоді

Проведення заходів щодо поширення інформації про ІТ галузь та напрямки її розвитку серед школярів та студентів коледжів. Організація профорієнтаційних та інформаційних заходів для популяризації спеціальностей і професіональної діяльності у ІТ галузі. Підтримка талановитих школярів.

Останні новини

Відображення останніх новин