Мета та напрями діяльності

Мета

Громадська організація «Українське науково-освітнє ІТ товариство»  є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для:

– сприяння успішному розвитку вищої освіти,  наукових досліджень і розробок у галузі інформаційних технологій в Україні, ефективній взаємодії з профільними індустріальними підприємствами і організаціями, міжнародній кооперації для виконання спільних науково-освітніх проектів;

– підвищення впливу науково-педагогічної спільноти на формування і реалізацію стратегії розвитку вищої освіти в цілому і з інформаційних технологій, зокрема.

Напрями діяльності

1. Координація роботи та взаємодія з державними і громадськими
структурами

Координація і аналіз роботи Організації за основними напрямами.

Взаємодія і подання пропозицій до державних і громадських структур щодо розвитку освіти і науки у галузі ІТ. Пошук партнерів в Україні та за її межами в інтересах функціонування і розвитку Організації.

2. Аналітика ІТ ринка, напрямів розвитку освіти, науки та технологій

Дослідження трендів та перспективних напрямків розвитку ІТ галузі в Україні і за її межами. Оцінка впливу ІТ ринку на структуру вищої освіти. Аналіз ризиків розвитку вищої освіти. Проведення аналізу потреб та тенденцій розвитку ринку інформаційних технологій та їх застосування у різних сферах індустрії для визначення перспективних спеціальностей, спеціалізацій для підготовки у закладах вищої освіти, а також перепідготовки фахівців ІТ та споріднених галузей. Визначення напрямів найбільш перспективних для України наукових і прикладних досліджень.

3. Вдосконалення IT-освіти в Україні

Розробка пропозицій щодо покращення освітньої діяльності, удосконалення класифікаторів, стандартів вищої освіти за напрямом інформаційних технологій, порядку підготовки та якості науково-педагогічних кадрів та захисту дисертацій. Аналіз вимог ринку праці щодо професійних компетенцій випускників вишів в галузі інформаційних технологій. Підтримка прогресивних педагогічних технологій, залучення стейкхолдерів та розроблення механізмів оцінки навчальних програм та якості вищої освіти.

4. Сприяння розвитку та поглиблення кооперації з індустрією

Підвищення ефективності кооперації з ІТ-індустрією для успішного працевлаштування студентів. Визначення та впровадження загальних принципів та моделей кооперації. Підтримки збалансованого розвитку аутсорсингового і науково-технологічного (R&D) бізнесу в Україні. Розбудова мережі стейкхолдерів, зацікавлених в розвитку науково-технічного потенціалу вищої освіти. Розробка пропозицій та підтримка створення регіональних та міжрегіональних інноваційних екосистем.

5. Науково-інноваційна діяльність

Розроблення пропозицій і сприяння впровадженню інноваційних принципів розвитку університетів та суттєвого покращення мотивування викладачів і науковців у виконанні R&D проектів. Сприяння розвитку стартап-руху. Пошук проектів та організація науково-технічних консорціумів для їх виконання. Об’єднання потенціалу українських наукових шкіл для залучення наукоємних проектів в Україну. Створення наукових центрів, віртуальних лабораторій для виконання науково-дослідних та наукоємних проектів у галузі інформаційних технологій та їх використання.

6. Міжнародна діяльність

Підвищення рейтингу науковців університетів шляхом пошуку можливостей для публікацій і участі у конференціях і проектах. Пошук форм та реалізація інтеграції в міжнародну спільноту в галузі інформаційних технологій (участь у програмних комітетах конференцій, рейтингових журналів, експертних груп програм, тощо). Взаємодія з європейськими та міжнародними професійними організаціями в ІТ галузі. Організація допомоги у підготовці проектів та отриманні грантів. Сприяння розвитку англомовної освіти та залучення іноземних студентів для навчання і фахівців для обміну досвідом. Сприяння покращенню міжнародної співпраці закладів вищої освіти України з університетами, науково-технологічними центрами та індустріальними підприємствами країн Європи, США, КНР, Японії та інших країн. Сприяння розвитку і реалізації програм мобільності для студентів і викладачів в Україні та за її межами.

7. Медіа-комунікації

Розроблення стратегії розповсюдження інформації про діяльність Організації та сталого розвитку отриманих результатів. Створення та супровід інформаційних ресурсів для поширення інформації про цілі та результати діяльності організації. Взаємодія з представниками мас-медіа задля розповсюдження інформації та презентації українських науковців та наукових шкіл. Підготовка друкованих і електронних видань, які сприяють поширенню інформації про діяльність Організації.

8. Професійна орієнтація та популяризація ІТ-галузі серед школярів і молоді

Проведення заходів щодо поширення інформації про ІТ галузь та напрямки її розвитку серед школярів та студентів коледжів. Організація профорієнтаційних та інформаційних заходів для популяризації спеціальностей і професіональної діяльності у ІТ галузі. Підтримка талановитих школярів.