Оголошення про скликання чергових Загальних зборів ГО “УНІТ”

Оголошення про скликання чергових Загальних зборів ГО “УНІТ”

“За рішенням Правління ГО “УНІТ” (протокол № 8 від 17.10.19 р.) Загальні збори товариства відбудуться 22 листопада 2019 року о 12.00 за адресою вул. Кирпичова 2, Харків, Україна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про результати діяльності  громадської організації за 2019 рік
2. Обговорення та затвердження змін до Статуту громадської організації.
3. Визначення основних напрямків діяльності Організації на 2020 рік.
4. Обговорення та прийняття рішення щодо переобрання членів Правління та Наглядової Ради на наступний період.
5. Різне.