Журнали

Шановні колеги, запрошуємо до публікації!
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї:

 • періодичність: 2 рази на рік (червень та грудень);
 • прийом рукописів: до 15 травня / листопада.
 • Вебсайт: http://samit.khpi.edu.ua/
 • Спеціальності: 124 – Системний аналіз, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 121 – Інженерія програмного забезпечення, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 113 – Прикладна математика.
 • Видання внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України»:
  https://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab27a
 • Індексується у Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та інших системах:
  http://samit.khpi.edu.ua/indexing
 • З вимогами до подання, вартістю публікації та керівництвом для авторів можна ознайомитись за посиланням: http://samit.khpi.edu.ua/about/submissions
 • Рукопис статті та супровідні матеріали надсилати e-mail: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua

***

Special issue “Artificial Intelligence Applications in Public Health” in Computation journal (Scopus, Q2, IF 2.2).
Deadline: 31.05.2024
Link: https://www.mdpi.com/journal/computation/special_issues/5KJ8O4DX91
Waivers for members of Ukrainian Scientific IT Society are available. To request the waiver, contact Special Issue Editor Dmytro Chumachenko by e-mail dichumachenko@gmail.com

Research Topic “Outbreak Oracles: How AI’s Journey through COVID-19 Shapes Future Epidemic Strategy” in journals “Frontiers in Artificial Intelligence” (Scopus, Q2, IF 4.0) and “Frontiers in Big Data” (Scopus, Q2, IF 3.1) (you can select any journal during submission process)
Deadline: 31.05.2024
Link: https://www.frontiersin.org/research-topics/59904/outbreak-oracles-how-ais-journey-through-covid-19-shapes-future-epidemic-strategy
Full waivers are available for authors affiliated with Ukrainian institutions. For details, contact Editor Dmytro Chumachenko by e-mail dichumachenko@gmail.com

***